Deniz Hukuku

Hukuk büromuz, deniz hukuku alanında sahip olduğu deneyim ile müvekkil şirketlere aşağıda belirtilen hususlarda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir;

• Kira sözleşmesi uyuşmazlıkları (zaman ya da sefer esaslı sözleşmeler, navlun sözleşmeleri, çıplak gemi kiralama)

• Çatma, Yardım ve Kurtarma hukuki danışmanlığı

• Yüke ilişkin talepler (Yükün hasarı, zıyaı ve kaybının tespiti davaları) ve bunlardan doğan tazminat davaları

• Konşimento ve başka belgelere ilişkin talep ve uyuşmazlıklar

• Gemilerin alıkonulması ve varlık saptamaları

• Müşterek avarya, çevre kirlenmesi ve enkaz kaldırma

• Gemi siciline tescil ve sicilden terkin, gemi üzerine ipotek tesisi

• Gemi ithalatı ve ihracatı

• Geminin çıkış ve varış limanlarının hukuki denetimi

• Gümrük ve liman sorunlarının denetlenmesi

• Donatan ve kaptanın sorumluluklarının takibi

• Yolcu ve sigorta tazminatları

• Milletlerarası deniz hukukuna dair anlaşmalar ve protokoller hakkında danışmanlık

• Deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar