Şirketler Hukuku

Büromuz, Şirketler Hukuku kapsamında sermaye şirketlerinin ihtiyaç duyabileceği her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır. Bu kapsamda büromuzun verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Türkiye’de şirket kuruluşu işlemlerinin yerine getirilmesi, yabancı veya yerli şirketlerin Türkiye’de şube ve/veya irtibat bürosu kuruluşlarının yapılması,

• Türk Şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla işbirliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,

• Ortak Girişim (İş Birliği) ve Konsorsiyum sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi

• Şirketlerin kurumsal işleyişine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi ve bu kapsamda; yönetim kurulu/genel kurul kararlarının hazırlanması, genel kurullarının organize edilmesi, imza sirkülerinin ve benzeri kurumsal dokümanların hazırlanması,

• Sermaye artışı veya azalışı işlemlerine ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

• İhtiyaca uygun, spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi,

• Birleşme ve devralma anlaşmalarının yapılması, durum tespit (due diligence) çalışmalarının yapılması ve hazırlanması, birleşme ve devralma ile ilgili her türlü belgenin hazırlanması

• Hisse devir sözleşmelerinin, hissedarlar sözleşmelerinin, oy sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,

• Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi.