Dava Tahkim ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Hukuk büromuz, değişik sektörlerde faaliyet gösteren uluslar arası ve yerel şirketler ile gerçek kişilere, ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve ihtilafların çözümü hususlarında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.
  • Yerli ve yabancı müvekkil şirketler ile gerçek kişilerin mahkemeler nezdinde temsil edilmesi, dosyaların yargılama öncesi incelenmesi ve davaya alternatif çözüm yollarının araştırılması, dava ikame edilmesi, yargılama sürecinde davaların takibi ve raporlanması,
  • ICC ve ICSID gibi uluslararası veya yerel tahkim kuruluşları nezdinde görülecek veya UNCITRAL Kuralları uyarınca çözülecek uyuşmazlıkların takip edilmesi, yapılacak işlemler hususunda hukuki desteğin sağlanması,
  • Yabancı yargı makamlarınca alınan kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile Yabancıların Türkiye’de olan alacaklarının tahsiline ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi,
  • Uyuşmazlıkların çözümü sürecinin her safhasında müvekkillerin detaylı olarak ve zamanında bilgilendirilmesi.