Dava Tahkim ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Hukuk büromuz, değişik sektörlerde faaliyet gösteren uluslar arası ve yerel şirketler ile gerçek kişilere, ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve ihtilafların çözümü hususlarında her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

• Yerli ve yabancı müvekkil şirketler ile gerçek kişilerin mahkemeler nezdinde temsil edilmesi, dosyaların yargılama öncesi incelenmesi ve davaya alternatif çözüm yollarının araştırılması, dava ikame edilmesi, yargılama sürecinde davaların takibi ve raporlanması,

• Yerel hakem heyetleri ve UNITRAL ve ICC gibi uluslar arası tahkim mahkemeleri veya diğer tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler hususunda hukuki desteğin sağlanması,

• Yabancı Tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması,

• Yabancı yargı makamlarınca alınan diğer kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi ile Yabancıların Türkiye’de olan alacaklarının tahsiline ilişkin dava ve işlemlerin yürütülmesi,

• Uyuşmazlıkların çözümü sürecinin her safhasında müvekkillerin ilgili meseleye ilişkin detaylı olarak ve zamanında bilgilendirilmesi.