Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku alanında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:

• Ayıplı mal veya ayıplı hizmetlerden kaynaklanan hak ihlallerinin çözümü

• Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler

• Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi

• Satıcı ve alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri ve uyuşmazlığın protokol ile çözümlenmesi

• Gerekli sertifika ve belgelerin alınması

• Ürünleri kullanma kılavuzlarının hazırlanması

• Mesafeli satışlar (internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak altyapı ve sözleşmelerin hazırlanması

• Reklamların, Tüketici Mevzuatına ve bu konudaki yetkili kamu otoritesinin uygulamasına uygun şekilde hazırlanması için hukuki danışmanlık verilmesi.