Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku alanında sunulan hizmetler özellikle şunlardır:
  • Ayıplı mal veya ayıplı hizmetlerden kaynaklanan hak ihlallerinin çözümü,
  • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemlerin takibi,
  • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen dava ve uyuşmazlıkların takibi,
  • Satıcı ve alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri ve uyuşmazlığın protokol ile çözümlenmesi,
  • Gerekli sertifika ve belgelerin alınma sürecine ilişkin işlemlerin başlatılması, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Ürünleri kullanma kılavuzlarının hazırlanması,
  • Mesafeli satışlar (internet üzerinden yapılan satışlar) ile ilgili olarak mevzuat uyarınca gerekli olan belgelerin ve sözleşmelerin hazırlanması.