Karayolu Taşımacılığı Hukuku

Hukuk büromuz Ulusal ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamaktadır.
  • Yük taşımacılığından kaynaklanan maddi kayıplara ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Kaçakçılık ile ilgili sorunların çözümüne yönelik hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Karayolu ile Yük Taşıması Hakkında Konvansiyon Uyuşmazlıklarına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Gümrük ve transit rejimine dair hukuki sürecin takibi,
  • Taşıma hukukuna ilişkin hususlardaki taşıyıcılar ile hizmet verdiği firmalar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda hukuki ve cezai yönde atılması gereken adımlar.