Kara Taşımacılığı Hukuku

Hukuk büromuz Ulusal ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamaktadır. Bu hizmetlerden birkaçını şöyle sıralamak mümkündür.

• Yüklerin taşınmasında yaşanan gecikmeler sonrası oluşacak maddi kayıplara ilişkin talepler,

•Yükleme ve boşaltma sırasında oluşacak problemler ve zararlardan doğan sorumluluğun hesaplanması, bu sorumluluktan kurtulma ve tazminat talepleri,

• Kaçakçılık ile ilgili sorunların çözümü,

• Karayolu ile Yük Taşıması Hakkında Konvansiyon Uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlık hizmetleri,

• Gümrük ve transit rejimine dair işlemler