Ceza Hukuku

Hukuk büromuz Ceza Hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:

• Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza hukuku ihtilaflarının çözümü,

• Ceza soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müşteki ve sanık vekilliği,

• Suç duyurusunda bulunma, savcılık hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,

• Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,

• Acil hukuki yardımın gerekli olduğu hallerde temsil ve anında müdahale

• Güveni kötüye kullanma, haksız rekabet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, sahtecilik, iftira, ,haleye fesat karıştırma, bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında sanık müdafiliği ve müdahil vekilliği,

• Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurular.