Ceza Hukuku

Hukuk büromuz Ceza Hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini müvekkillerine sağlamakta olup, bu hizmetlerden başlıcaları şunlardır:
  • Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer tüm kanun ve mevzuat çerçevesinde ceza davalarının takibi ve sonuçlandırılması,
  • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli ve sanık müdafiliği, müşteki vekilliği,
  • Suç duyurusunda bulunma, hazırlık soruşturması sırasındaki takip ve müdahaleler,
  • Trafik kazalarından kaynaklanan ceza davaları, kusur oranına karşı itiraz ve tespitler,
  • Acil hukuki yardımın gerekli olduğu hallerde temsil ve anında müdahale,
  • Güveni kötüye kullanma, haksız rekabet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, sahtecilik, iftira, ihaleye fesat karıştırma, bilişim suçlarına ilişkin ceza davalarında sanık müdafiliği ve müdahil vekilliği,
  • Anayasa Mahkemesi nezdinde gerçekleştirilecek bireysel başvurular ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvurularının gerçekleştirilmesi, takibi ve sonuçlandırılması,
  • Şirket yönetici ve/veya yetkililerinin cezai sorumluluğuna ilişkin hukuki danışmanlık verilmesi, soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin takibi.