Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte hızla gelişmekte olan bir hukuk alanı olup, büromuz bu alanda hukuki hizmet sunmaktadır;

• Kanuna ve mevzuata ilişkin bilgilendirme toplantılarının ve eğitimlerinin verilmesi,

• Kanununa uyumluluk süreçlerinde hukuki destek verilmesi,

• Kişisel veri envanterinin hazırlanması,

• Aydınlatma metinleri ve açık rıza metinlerinin hazırlanması,

• Kişisel verilerin korunması ve saklanması politikasının hazırlanması,

• VERBİS’e kayıt olma sürecinde gerekli desteğin sağlanması,

• Sözleşmelerin, anlaşmaların ve projelerin kişisel verilerin korunması hukukuna göre incelenmesi ve hazırlanması,

• Kişisel verilerin korunması hukuku ihlal ve suçlarında hukuki destek verilmesi.