Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Kişisel verilerin korunması hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte hızla gelişmekte olan bir hukuk alanı olup, büromuz bu alanda hukuki hizmet sunmaktadır;
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve sair mevzuata ilişkin bilgilendirme toplantılarının ve eğitimlerinin verilmesi,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumluluk süreçlerinde hukuki destek verilmesi,
  • Kişisel veri envanterinin hazırlanması,
  • Aydınlatma metinleri ve açık rıza metinlerinin hazırlanması,
  • Kişisel verilerin korunması ve saklanması politikasının hazırlanması,
  • VERBİS’e kayıt olma sürecinde gerekli desteğin sağlanması,
  • Sözleşmelerin, anlaşmaların ve projelerin kişisel verilerin korunması hukukuna göre incelenmesi ve hazırlanması,
  • Kişisel verilerin korunması hukuku ihlal ve suçlarında hukuki destek verilmesi. kişisel verileri koruma kurumu nezdinde müvekkillerin temsil edilmesi.