Sağlık ve İlaç Hukuku

Hukuk büromuz, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerine sağlık ve ilaç hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Bu hizmetlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

• İlaç ham maddelerine ilişkin alım – satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim – geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması,

• Distribütörlük ve Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,

• Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk ve hasta ve hekim haklarına ilişkin hukuki hizmetlerin verilmesi,

• Malpractice tazminat davaları,

• Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık hizmetleri,

• İlaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi,

• İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmanlık hizmetleri.