Sağlık ve İlaç Hukuku

Hukuk büromuz, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerine sağlık ve ilaç hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Bu hizmetlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:
  • İlaç ham maddelerine ilişkin alım – satım sözleşmelerinin ve ilaç üretim – geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Distribütörlük ve Klinik araştırmalara ilişkin sözleşmelerin hazırlanması,
  • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından doğacak sorumluluk ve hasta ve hekim haklarına ilişkin hukuki hizmetlerin verilmesi,
  • Malpraktis tazminat davalarının takibi,
  • Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • İlaç patentleri ve ilaç markalarından doğan uyuşmazlıklara ilişkin davaların takibi,
  • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.