Sermaye Piyasası Hukuku

Büromuz, Sermaye Piyasası Hukuku alanında, müvekkillerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli hukuk hizmetleri sunmakta olup, bu hizmetlerden belli başlı olanları şunlardır:
  • Sermaye Piyasası Hukuku mevzuatı konusunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Şirketlere, aracı kurumlara halka arz konularında hukuki danışmanlık verilmesi, halka arzlarda izahnamelerin ve sirkülerlerin hazırlanması, hukuki durum tespit (legal due diligence) çalışmalarının yapılması,
  • Halka açık şirketlere birleşme, bölünme, devralma süreçlerinde ve SPK nezdinde gerekli izinlerin alınması konusunda hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • SPK ve BIST’e başvuruların yapılması ve başvuruların takibi ve tamamlayıcı işlemlerin yerine getirilmesi,
  • Yabancı yatırım fonları, hisse senetlerinin ve diğer borç senetlerinin satışlarında Sermaye Piyasası Kurumuna ve gerekli mercilere başvurularda ve bildirimlerde bulunulması,
  • Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık edilmesi,
  • Finansal araçlarla ilgili olarak önemli sözleşmelerin hazırlanması ve müzakere edilmesi.