Rekabet Hukuku

Büromuz, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerimize Rekabet Hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Bu hizmetlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:

• Rekabete ilişkin ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin konularda hukuki müşavirlik hizmetlerinin verilmesi,

• Mahkemelerde ve Rekabet Kurulu nezdinde temsil hizmetlerinin verilmesi, başvuruların hazırlanması ve takibi,

• Rekabet Hukuku konularına ilişkin mevzuata uygunluk denetiminin yapılması,

• Münhasır ve münhasır olmayan distribütörlük sözleşmelerinin, komisyon sözleşmelerinin ve ticari acente sözleşmelerinin, franchising ve pazarlama sözleşmeleri gibi ticari sözleşmelerin hazırlanmakta ve rekabet hukuk mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi,

• Rekabet hukukuna ilişkin cezai yaptırımlarda temsil hizmetlerinin verilmesi,

• Rekabeti sınırlayıcı etkisi yönünden yatay ve dikey anlaşmalar hususunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,

• Şirket birleşme ve devralmalarının rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve analizi,

• Rekabet Kuruluna birleşme ve devralma başvurularının yapılması,

• Rekabet hukuku konularına ilişkin mevzuata uygunluk denetiminin yapılması.