Rekabet Hukuku

Büromuz, alanında uzman kadrosu ile müvekkillerimize Rekabet Hukuku alanında her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlamaktadır. Bu hizmetlerin başlıcalarını şöyle sıralayabiliriz:
  • Rekabete ilişkin ve haksız rekabetin önlenmesine ilişkin konularda hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve mevzuata uygunluk denetiminin yapılması,
  • Mahkemelerde ve Rekabet Kurulu nezdinde temsil hizmetlerinin verilmesi, başvuruların hazırlanması ve takibi,
  • Rekabet Kurumu tarafından yürütülen inceleme, soruşturma ve uygulanan cezai yaptırımlarda hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Rekabeti sınırlayıcı etkisi yönünden yatay ve dikey anlaşmalar hususunda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
  • Şirket birleşme ve devralmalarının rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve analizi; Rekabet Kuruluna birleşme ve devralma başvurularının yapılması.