Gümrük Hukuku

Büromuz gümrük ve dış ticaret alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

• Yerli ve yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,

• İhracat ve ithalat ile ilgili uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması,

•Antrepolarda ve geçici depolarda bulunan ve haciz konulan eşya ile ilgili haciz ihbarnameleri üzerine yapılacak işlemler,

• Gümrük vergileri ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü,

• Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer tüm uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.