Gümrük Hukuku

Büromuz gümrük ve dış ticaret alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:
  • Yerli ve yabancı üretici, ithalatçı ve ihracatçı şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi,
  • İhracat ve ithalat ile ilgili uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması,
  • Antrepolarda ve geçici depolarda bulunan ve haciz konulan eşya ile ilgili haciz ihbarnameleri üzerine yapılacak işlemler,
  • Gümrük vergileri ile ilgili anlaşmazlıkların çözümü,
  • Gümrük anlaşmazlıklarının uzlaşma yoluyla çözümünde müvekkillerin temsili ve hukuki danışmanlık verilmesi,
  • Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer tüm uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi.