Yabancılar Hukuku

Hukuk büromuz yabancıların Türkiye’de yaşadığı hukuki sorunlara ilişkin profesyonel danışmanlık hizmeti sunmakta olup, işbu hizmetlerin bir bölümü aşağıda yer almaktadır:

• Yabancıların çalışma izinlerinin alınması ve uzatılması için başvuruların yapılması,

• Yabancıların ikamet izinlerinin alınması için başvuruların yapılması ve sonuçlandırılması,

• Türk vatandaşlığına geçiş işlemlerinin yapılması,

• Yabancı kişilerin Türkiye’deki menkul/gayrimenkul malları hakkında gerekli hukuki hizmetin verilmesi,

• Gayrimenkul alım-satım işlemlerinin takibi ve gerekli sözleşmelerin hazırlanması,

• Miras hukukuna ilişkin danışmanlık hizmetlerinin verilmesi.