Anayasa Mahkemesinin 06.10.2023 Tarihli ve 32331 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Karar Hk.

Anayasa Mahkemesi 06.10.2023 tarih ve 32331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararında, işçilik alacaklarının ödenmesi için açılan davaların belirsiz alacak davası şeklinde açılamayacağı yönündeki Yargıtay 22. Hukuk Dairesi görüşünün hak arama özgürlüğünün ihlali niteliğinde olduğuna karar vermiştir.

Kararın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231006-7.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.