Anayasa Mahkemesi’nin 2022/144 E., 2023/137 K., 26.7.2023 Tarih Sayılı Karar Hk

Anayasa Mahkemesi’nin 2022/144 E., 2023/137 K., 26.7.2023 Tarih sayılı kararı ile  Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 273/1 maddesinde yer alan; “hükmün açıklanmasından itibaren” ibaresi gerekli ve orantılı olmadığı gerekçesiyle iptal edilmiş olup istinaf kanun yolu başvurusunda süre tutum dilekçesi sunma uygulamasına son verilmiştir. Karar, Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girecektir.  

CategoryCeza Hukuku