Tebliğde yapılan değişikliğe göre;

  • 28.02.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15.000,00 Türk Lirası altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilen hakem kararları kesindir.
  • Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılan 238.730,00 Türk Lirasının üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında itiraz üzerine verilen hakem kararları için temyiz yolu açıktır.
  • İtiraz ve temyiz kanun yollarına ilişkin parasal sınırların uygulanmasında, kararının verildiği tarihte yürürlükte bulunan parasal sınırlar dikkate alınacaktır.

İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230228-9.htm linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

CategorySigorta Hukuku