Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti hakkında tebliğ 28.09.2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

Bu tebliğe göre;

  • Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak yıllık yüzde 25,75 iskonto faiz oranı yüzde 30,75
  • Avans işlemlerinde uygulanacak yıllık yüzde 26,75 faiz oranı ise yüzde 31,75

olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu oranlar tebliğin yayımı tarihi ile yürürlüğe girmiştir.

İlgili kararın tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/09/20230928-7.pdf  adresinden ulaşabilirsiniz.