İş Hukuku

Ofisimiz, çalışma hayatının en önemli unsuru olan iş, işçi ve işveren ilişkilerine dair anlaşmazlıklara karşı, iş hukukunda uzman avukatları ile her türlü hukuki hizmeti sağlamakta olup; iş hukuku alanında verdiği hizmetlerden bazıları şunlardır:

• Bireysel ve toplu iş sözleşmeleri hazırlanması,

• İş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri,

• Tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanması,

• Çalışma ortamlarının sağlık ve güvenlik açılarından mevzuatlara uyumunun sağlanması,

• İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetleri,

• İş sözleşmelerinin Yargıtay Kararları ışığında güncellenmesi ve/veya yeniden düzenlenmesi,

• Çalışanların gizlilik ve rekabet etmeme yükümlülüklerine aykırı hareket etmeleri halinde hukuki aksiyonların alınması,

• İş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları ve yabancı işçi çalıştırma kuralları konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri,

• İşe iade ve hizmet tespit davaları açılması ve takibi.