İş sözleşmesi devam eden işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti gibi iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı tazminat ve alacakların düzenlenen ihtiyari arabuluculuk tutanağı ile ödenmesine karar verilmesi çelişki oluşturmaktadır. Bu şekilde gerçekte bir fesih işlemi olmadığı halde yapılan ödemeler avans niteliği taşır; arabuluculuk tutanağının iptaline karar verilmelidir.

Categoryİş Hukuku