İKALE SÖZLEŞMESİ İLE ÖDENEN İHBAR TAZMİNATININ VERGİLENDİRİLMESİ

Kural olarak, ihbar tazminatı vergiden muaf olmayıp gelir vergisine tabidir. Bu doğrultuda, 27/03/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun’un[1] 7. Maddesi ile “hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra; karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödemeler ve yardımlar” ücret sayılmıştır. Dolayısıyla ikale sözleşmesi altında ödenen ihbar tazminatları da gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak 27/03/2018 tarihinden önce iş akdi ikale sözleşmesi ile sonlandırılan işçiye ödenen ihbar tazminatının hukuki niteliğinde ve dolayısıyla vergilendirilmesinde Bölge İdare Mahkemeleri tarafından farklı kararlar verilmiştir. Bazı kararlarda ihbar tazminatının ücret niteliğinde olduğu ve dolayısıyla gelir vergisine tabi olduğu, bazı kararlarda ise iş sözleşmesindeki bildirim şartına uyulmamasından kaynaklı bir ceza-i koşul olduğu ve gelir vergisine tabi olmadığı ifade edilmekteydi. Bunun üzerine Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Bölge İdare Mahkemesi Kararları Arasındaki Aykırılığın Giderilmesi İstemi üzerine 27/03/2018 tarihinden önce imzalanan ikale sözleşmesi kapsamında ödenen ihbar tazminatının da ücret niteliğinde olduğu ve gelir vergisine tabi olduğu yönünde karar vermiştir.

[1] Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

KategoriVergi Hukuku
DOA Digital